17 maj 2013

Pingst.


Glad Pingst.
Pingsten.
Pingst är en kristen högtid som firar att den helige Ande gav sig tillkänna för apostlarna i Jerusalem (Apg. 2:1-13, 37-39). Enligt Bibeln var det första gången som tungotalet visade sig (ett tecken på uppfyllelse av Helig Ande) och på den dagen döptes nästan 3 000 människor i Jesu namn till syndernas förlåtelse. Den kristna kyrkan anses ha fått sin begynnelse i och med pingstdagen. Pingsten anses vara en motsats till, eller ett upphävande av det som hände i Babel när Gud förbistrade människornas språk och spred ut dem över jorden, alla kunde förstå vad som talades i församlingen. Pingstdagen infaller 10 dagar efter Kristi himmelsfärds dag.
Pingsten kallas ofta hänryckningens tid efter inledningsorden "Pingst, hänryckningens dag, var inne." ur dikten Nattvardsbarnen av Esaias Tegnér. Det är också en traditionell tid för bröllop.